„Aktywni dla Klimatu”

 

Rozpoczynamy ogólnopolski Konkurs Edukacyjny „Aktywni dla Klimatu” adresowanego do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Zbudowaliśmy 5-osobowy zespół uczniów z klasy I  b hotelarz.

Nauczyciele opiekunowie konkursu to Pani Małgorzata Józefowicz, Pani Joanna Kirkicka – Majchrzak, Pani Katarzyna Nawrot.

Uroczysty finał w obecności gości honorowych i mediów odbędzie się dnia 12 czerwca 2014 roku w Warszawie.

Główną ideą jest edukacja dla klimatu, a konkurs jest częścią kampanii edukacyjnej dla klimatu „Zmieniaj nawyki - nie klimat!” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcemy poprzez zadania konkursowe uczyć jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i chronić klimat. Konkurs ma charakter pracy zespołowej, zadania konkursowe wykonywane będą we własnych środowiskach, a kontakt z nami utrzymywany będzie poprzez własny profil na naszej stronie. W razie trudności organizatorzy udostępnią materiały pomocnicze i służyć będą wsparciem. Po każdym etapie konkursu eksperci ocenią pracę zespołów, a na koniec ogłoszą laureatów, którym przyznane zostaną wyjątkowe nagrody.

Zapraszamy do wspaniałej zabawy!

 

www.stopzmianomklimatu.pl


 

Poprawiony ( poniedziałek, 20 stycznia 2014 16:07 )