Dnia 10 czerwca 2013 roku odbyła się wycieczka edukacyjna do Słowińskiego Parku Narodowego

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

  • Rozpropagowanie wartości przyrodniczych, geograficznych, kulturowych- jest to bezpośrednio związane z kierunkiem kształcenia młodzieży w naszej szkole ( kl. o kierunkach turystyczno – hotelarskim, obsługa ruchu turystycznego)
  • Organizowanie racjonalnej turystyki poznawczej( krajoznawstwo)
  • Propagowanie idei bioregionalizmu, według której ochronę przyrody należy rozpocząć od najbliższego otoczenia, poznania swojego regionu, jego środowiska przyrodniczego i kulturowego
  • Kształcenie umiejętności dostrzegania korzystnych i negatywnych zjawisk w ekosystemach
  • Kształcenie umiejętności przewidywania i oceny pewnych następstw zjawisk obserwowanych w ekosystemach
  • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do zjawisk w ekosystemach i obiektów w środowisku naturalnym uczenie szacunku dla przyrody.

Poprawiony ( środa, 09 kwietnia 2014 17:37 )